VAD BETYDER MÄRKNINGEN?

GOTS

Internationell miljömärkning för naturfiber. Reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan.
Certifieringen baseras på två huvudprinciper. Det krävs naturliga fibrer som ska vara certifierat ekologiskt odlade enligt EU-direktiv och det krävs kontroller under hela produktionskedjan av den ekologiska bomullen. Varje processteg (spinning, vävning/stickning,  beredning etc) måste uppfylla speciella kriterier, där största möjliga hänsyn tas till miljön i varje steg.
Ett märke för minst 70 % ekologisk råvara. Stränga regler för användande av kemikalier i odling och beredning samt även sociala krav.

FSC

Forest Stewardship Council, FSC, är en internationell organisation som tagit fram riktlinjer för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk.
FSC-märket används på produkter som innehåller trä från FSC-certifierat skogsbruk.

FAIRTRADE

Fairtrade är en oberoende produkt-märkning och garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtradekriterier. Försäljningen av Fairtrademärkta produkter skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor.

Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.
Barnarbete och diskriminering motverkas.
Demokratin och organisationsrätten  främjas.
Miljöhänsyn och ekologisk  produktion främjas.

BRA MILJÖVAL

Kläder och textilier som är märkta med Bra Miljöval tillverkas med ”snällare”  kemikalier. Oftast är bomullen ekologiskt odlad vilket innebär att man inte använt kemiska bekämpningsmedel. Textilier märkta med Bra Miljöval finns indelade i två steg. Det första gäller framställningen av fibrerna. Det andra gäller beredningen av textilen. Även second hand, re-design och vintage kan märkas med Bra Miljöval. Naturskyddsföreningen kontrollerar noga att företagen uppfyller kraven.

ÖKO-TEX

En hälsomärkning som innebär att produkten inte innehåller några ämnen som är skadliga  för slutanvändaren. Inga krav på ekologisk odling eller andra krav gällande klimat, miljö, funktion eller kvalitet. Avser textila produkter och tillbehör såsom knappar och dragkedjor.

EU ECOLABEL

Det europeiska miljömärket. Samma krav som Svanens textilmärkning men utan krav på ekologisk odling. Om ekologiska fibrer använts så finns texten ”organic” med under märket.

SVANEN

Det nordiska miljömärket för naturfiber, syntetfiber och returfiber. Krav på ekologisk odling av naturfiber. Hårda klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet. Krav på att respektive lands  arbetslagstiftning ska följas.